Privacy Statement en Cookie verklaring

PRIVACY STATEMENT

Sayah Drinks verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

1. Toepasselijkheid
Deze privacy statement is van toepassing op door relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Sayah Drinks.

2. Verwerking persoonsgegevens
Sayah Drinks behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Sayah Drinks verzamelt persoonsgegevens bij een bezoek aan Sayah Drinks evenementen en activiteiten, persoonlijke afgifte van uw visitekaartje, aanmelding of toestemming via LinkedIn contact en wanneer er sprake is van een factuurrelatie.

Deze gegevens worden verwerkt voor:
• het tot stand brengen en uitvoeren van opdrachten;
• het verzenden van de nieuwsbrief;
• het werven en registreren van deelnemers voor evenementen van Sayah Drinks
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
• het optimaliseren van de werking van de website;
• het verzenden van direct mail;

Sayah Drinks verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Sayah Drinks, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Sayah Drinks te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

3. Uw rechten
We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Sayah Drinks worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u online, per e-mail, telefoon of post toesturen. Dit kunt u melden aan Sayah Drinks, door een e-mail of een brief te sturen naar info@sayah.nl of Sayah Drinks, Lulofsstraat 55, unit 30, 2521 AL Den Haag.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail
Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

4. Hoe beveiligt Sayah Drinks gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Sayah Drinks fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Sayah Drinks maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Sayah Drinks schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

5. Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

 

 

COOKIE VERKLARING

Sayah Drinks gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier.

Analytische cookies
Sayah Drinks maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Sayah Drinks gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies
Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins van Addthis worden door derde partijen cookies uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te verbeteren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen.

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram en Twitter zodat u eenvoudig informatie over Sayah Drinks op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op bijvoorbeeld Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van de betreffende socialenetwerksites inzien.

Personaliseren van reclame-uitingen
Sayah Drinks maakt voor haar websites gebruik van retargetting van Facebook, Instagram. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Sayah Drinks op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden of om mensen telefonisch te benaderen. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Sayah Drinks, dan kunt u deze richten aan Sayah Drinks, Lulofsstraat 55, unit 30, 2521 AL Den Haag, of neem via info@sayah.nl contact met ons op.

Klachten
Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement
Sayah Drinks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Sayah Drinks adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein