Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen van SAYAH Spekkoeklikeur

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden en bepalingen (de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u ("Klant" of "u") een bestelling plaatst bij SAYAH Spekkoeklikeur ("Bedrijf", "ons" of "wij") op sayahshop.nl, (de "Website").

Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat u minstens 18 jaar oud bent of toestemming hebt van uw officiële voogd en dat u zich aan de Algemene voorwaarden houdt. U stemt er ook mee in dat u de informatie over persoonlijke gegevens en cookies hebt gelezen en verleent goedkeuring voor het gebruik van dergelijke gegevens overeenkomstig met het Privacybeleid van Mijndomein.

Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, begrijpt u en accepteert u dat iedere bestelling, aankoop of transactie exclusief plaatsvindt tussen het Bedrijf en de Klant en dat Mijndomein als platformvoorziening niet verantwoordelijk is voor enige producten, interacties of transacties die geschiedt zijn via sayahshop.nl

Bestellingen etc.
Wanneer u een bevestiging van uw bestelling van ons ontvangt, betekent dat dat de bestelling gelukt is en dat er een aankoopovereenkomst aan is gegaan. We raden u aan om de bevestiging van de bestelling te bewaren, ter referentie voor eventueel verder contact met ons. We kunnen een bestelling om verschillende redenen afwijzen, indien er bijvoorbeeld onjuiste persoonlijke gegevens in zijn gevoerd en/of u een geschiedenis van wanbetaling of schulden heeft.

U kunt uw bestelling intrekken tot deze door ons bevestigd is. We zullen vervolgens eventuele betalingen die u, of uw betalingsbedrijf of creditcardbedrijf, heeft volbracht voor de bestelling retourneren.

We kunnen een bestelling annuleren indien de bestelde producten uitverkocht zijn. We zullen in dat geval het volledige betaalde bedrag retourneren en u op de hoogte brengen van gelijkwaardige producten, indien die beschikbaar zijn.

Alle producten die u besteld heeft blijven in uw bezit, totdat we een volledige betaling voor de producten ontvangen hebben.

Informatie over klanten etc.
U bent verantwoordelijk voor het correct invoeren van uw complete persoonlijke gegevens.

U bent volledig verantwoordelijk voor alle aankopen die u met behulp van uw aanmeldingsgegevens hebt gedaan. Zorg er dus voor dat u de aanmeldingsgegevens geheim houdt en dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Meld het bij ons indien u vermoedt dat een onbevoegd persoon toegang heeft gekregen tot uw aanmeldingsgegevens.

Prijzen, kosten etc.
De prijzen die op de website aangeduid worden, zijn van toepassing op bestellingen die via de website gedaan zijn. Alle prijzen zijn in de valuta die op de website wordt weergegeven. De prijzen zijn inclusief BTW waar aangeduid (afhankelijk van waar jij woont kan de BTW wellicht niet van toepassing zijn op jouw aankoop). Indien er niets op de website vermeld staat, zijn de prijzen exclusief betalings- of verzendkosten. Deze zullen los vermeld worden. Houd er ook rekening mee dat plaatselijke kosten (zoals kosten die verbonden zijn met het omrekenen van valuta, creditcard- of betaalkaartkosten, BTW, douanekosten etc.) van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van waar u woont en de plaatselijke regelgevingen. Dit soort kosten zijn voor uw rekening en worden niet door ons geretourneerd.

Speciale aanbiedingen
Af en toe zullen wij, voor specifieke producten, voordeligere voorwaarden bieden dan die hier in de Algemene voorwaarden uiteen worden gezet, bijvoorbeeld met betrekking tot een langere retourneringsperiode of gratis retourneren. Dit soort aanbiedingsvoorwaarden zijn slechts tijdelijk geldig, tot de specifieke producten uitverkocht zijn, en kunnen door ons op ieder gewenst moment geannuleerd worden en als we dat doen, zullen deze Algemene voorwaarden zonder aanpassingen gelden.

Verzending en levering
Producten die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de website vermeld staat. De verwachte levertijd voor een bestelling wordt vermeld in de bestellingsbevestiging. In het geval van een vertraging in de levertijd, zullen we u informeren en de bestelling in de gaten blijven houden. U kunt de bestelling annuleren indien de levertijd meer dan 30 dagen vertraagd is en in het geval de vertraging niet aan u te wijten valt.

Afhankelijk van de bezorgwijze, kan het zo zijn dat u de bestelling op een bepaald afleveringspunt dient af te halen. Dit dient u binnen de tijd te doen die vermeld staat in de bestellingsbevestiging. Indien u de bestelling niet op tijd ophaalt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht en kan uw bestelling geretourneerd worden. In dat geval worden de kosten aan u in rekening gebracht. We kunnen de bestelling ook annuleren indien de bestelling niet op tijd wordt opgehaald.

Recht op bedenking
U kunt uw bestelling intrekken door ons binnen 14 dagen vanaf het moment waarop u de bestelde producten ontvangen hebt te informeren. U dient vervolgens een bedenkingsmelding aan ons te verzenden met daarin uw naam, adres, e-mailadres, het bestelling nummer en een specificatie van de producten die u wenst te retourneren, bijvoorbeeld door het webformulier op de website te gebruiken. Vervolgens dient u ook onmiddellijk en binnen 14 dagen van de datum van de bedenkingsmelding de betreffende producten voor eigen rekening te retourneren. U bent verantwoordelijk voor de staat van de producten tijdens de terugtocht naar ons en daarom raden wij u aan om de producten goed te verpakken en in uitstekende staat en in de oorspronkelijke doos en/of verpakking weer te retourneren.

 

Wanneer u een bestelling annuleert, zullen wij het bedrag retourneren dat u betaald heeft voor de geretourneerde producten, inclusief de standaard verzendkosten naar u (waarmee de goedkoopst mogelijke verzendwijze bedoeld wordt, wat betekent dat eventuele extra kosten met betrekking tot duurdere verzendwijzen die u mogelijk heeft geselecteerd of overeenkomstige gevallen niet geretourneerd zullen worden). Van het bedrag dat geretourneerd wordt, zullen wij wel eventuele waardevermindering van de producten aftrekken, indien de waardevermindering te wijten is aan door uw aangebrachte slijtage die overbodig was om vast te kunnen stellen of het product geschikt was en naar behoren functioneerde. De verzendkosten zullen overigens enkel geretourneerd worden indien het geretourneerde product uit de volledige bestelling bestaat en zullen dus niet geretourneerd worden indien u enkel een gedeelte van uw bestelling retourneert. We zullen het bedrag van de geretourneerde bestelling zo snel mogelijk en binnen 14 dagen na de bedenkingsmelding retourneren. We zullen daarentegen de betaling uitstellen totdat we het geretourneerde product ontvangen hebben, of bewijs hebben ontvangen dat de bestelling naar ons onderweg is (verzendingsbewijs). Het retourneerbedrag zal uitgekeerd worden door middel van dezelfde betaalwijze die u gebruikt heeft om de geretourneerde producten te betalen, tenzij beide partijen overeen gekomen zijn een andere betaalwijze te gebruiken.

 

Uw recht op bedenking is niet van toepassing op contracten die:
verbonden zijn aan een dienst die volledig uit is gevoerd, indien u tijdens het plaatsen van de bestelling ermee in hebt gestemd met het starten of uitvoeren van de dienst en kennis hebt genomen van het feit dat er geen recht op retournering zou zijn nadat de dienst is uitgevoerd.

verbonden zijn aan goederen of een dienst waarvan de prijs afhangt van fluctuaties in de markt waar wij geen invloed op hebben en welke op kunnen treden tijdens de periode tussen uw ontvangst van het geretourneerde product en uw bedenkingsmelding.

verbonden zijn aan producten die geproduceerd zijn volgens uw specificaties of anderszins duidelijk van persoonlijke aard zijn

verbonden zijn aan producten die vergankelijk zijn of kunnen verlopen

verbonden zijn aan producten waarvan het zegel verbroken is en daardoor niet geschikt zijn om geretourneerd te worden om redenen met betrekking tot de gezondheid of hygiëne en het zegel door u verbroken is

verbonden zijn met producten die na levering, vanwege hun aard, vermengd zijn met andere producten, zodat de producten niet los geretourneerd kunnen worden.

verbonden zijn aan een verzegelde geluids- of filmopname of verzegelde computersoftware en het zegel door u verbroken is

verbonden zijn aan losse nummers van een krant of tijdschrift

verbonden zijn aan digitaal materiaal dat op andere wijze geleverd wordt dan voor middel van een tastbaar medium, indien u uitdrukkelijk ingestemd heeft met de levering op een dergelijke manier en er kennis van heeft genomen dat er geen recht op retournering zou zijn.

verbonden zijn aan culturele evenementen, sportevenementen of andere vergelijkbare vrijetijdsactiviteiten, voedselservice, catering of andere vergelijkbare diensten, onderkomens, transport van goederen of voertuigverhuur, waarbij wij de betreffende dienst op een specifieke dag of gedurende een specifieke periode leveren.

 

Garantie en klachten
Sommige van onze producten worden mogelijk met garanties geleverd. Informatie over dergelijke garanties wordt op de website of in deze algemene voorwaarden geleverd. De bestellingsbevestiging vormt het garantiebewijs. Onze garanties dekken enkel oorspronkelijke fabricatiefouten en daaruit voortvloeiend dus geen fouten die op zijn getreden tijdens of na individuele wijzigingen van de functie en/of het voorkomen van de producten, zoals het ombouwen, verbeteren of andere afstellingen van de producten.

U kunt binnen 2 jaar (of vergelijkbare langere periodes die onder de van toepassing zijnde wet zijn beschreven) van de dag waarop u de producten ontvangen heeft, klachten indienen met betrekking tot producten die defect zijn volgens de richtlijnen van de consumentenbond. U dient vervolgens een klacht aan ons te verzenden met daarin uw naam, adres, e-mailadres, het bestellingsnummer en een specificatie van de producten die u wenst te retourneren, bijvoorbeeld door het webformulier op de website te gebruiken. U moet de klacht ook zo spoedig mogelijk indienen nadat u het defect heeft geconstateerd. Klachten die binnen twee maanden na het ontdekken van het defect gemeld worden, zullen altijd als op tijd ingediend worden beschouwd.

We zullen u het bedrag voor defecte producten retourneren in lijn met de van toepassing zijnde wetgevingen met betrekking tot consumentenbescherming, waarbij de kosten van het retourneren van het product door ons voor rekening worden genomen. We streven ernaar om het retourneringsbedrag binnen 30 dagen na het ontvangen van een klacht en het vaststellen of de klacht gegrond is terug te storten, maar dit kan mogelijk langere tijd in beslag nemen, afhankelijk van de aard van het product. We streven er ook naar om te voldoen aan richtlijnen met betrekking tot defecte producten van de relevante nationale bonden die de consument in bescherming nemen. Het retourneerbedrag zal uitgekeerd worden door middel van dezelfde betaalwijze die u gebruikt heeft om de defecte producten te betalen, tenzij beide partijen overeen gekomen zijn een andere betaalwijze te gebruiken.

 

Beperking van aansprakelijkheid.
Waar de van toepassing zijnde geldende wetten dit niet tegenspreken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals winstverlies en dergelijke.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De Website en al het bijbehorende materiaal is eigendom van ons of onze licentiegevers en valt onder de wetten met betrekking tot intellectuele eigendommen en marketing. Dit betekent dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en beeldmateriaal, ontwerpen, indelingen en informatie over producten, diensten en ander materiaal niet gekopieerd mag worden of zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf in schrift gebruikt mag worden.

 

Afstandsverklaring
Wij reserveren ons recht op fouten in afbeeldingen of teksten op de website, zoals fouten in productomschrijvingen, technische specificaties, onjuiste prijzen of incorrecte informatie met betrekking tot het al dan niet op voorraad zijn van een product. We behouden ons het recht voor om duidelijke fouten te corrigeren en op ieder gewenst moment informatie op de Website te wijzigen of vernieuwen indien nodig.

De afbeeldingen op de Website dienen enkel ter illustratie en leveren geen garantie dat het exacte aantal producten dat u wenst te bestellen beschikbaar is, en leveren ook geen garantie met betrekking tot het exacte voorkomen, de functie of oorsprong van de producten.

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
Wij kunnen deze Algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen. We zullen in dat geval de gewijzigde Algemene voorwaarden op de Website publiceren en ze zijn van kracht op het moment dat u ze accepteert (met betrekking tot nieuwe bestellingen via de Website of tijdens het bezoeken van de Website).

 

Geldende wetgeving en geschillen
In het geval van een geschil, streven wij ernaar om akkoord te gaan met de relevante nationale autoriteiten op het gebied van consumentenbescherming.

Geschillen met betrekking tot de interpretatie of het gebruiken van deze Algemene voorwaarden zal behandeld worden door en volgens de wetten van het land of de staat waarin wij handelen en zijn onderhevig aan de niet-exclusieve jurisdictie van het gerechtshof op de plaats van handelen. 'Niet exclusieve jurisdictie' betekent dat u wellicht binnen een andere jurisdictie wel een vordering tegen ons in kunt dienen, indien dit onder de geldende wet valt.

 

Dat was het! We wensen u veel plezier met uw aankoop! Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld door SAYAH Spekkoeklikeur op 2017-02-21

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein